Buhalterinės paslaugos

Buhalterinės apskaitos paslaugos:


Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės
Kasos knygos tvarkymas
Avanso apyskaitų tvarkymas
Banko dokumentų tvarkymas
Materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkymas
Materialiojo ir nematerialiojo turto padidėjimo, pardavimo, nurašymo ir kitų su turtu atliktų veiksmų tvarkymas
Atsargų apskaita tvarkymas
Darbo užmokesčio apskaičiavimas
Uždirbamų pajamų ir patiriamų sąnaudų apskaita
Nudėvėjimo apskaičiavimas
Mokesčių apskaičiavimas
Finansinių ataskaitų pateikimas atsakingoms institucijoms
Sandėlio inventorizacija, bei sandėlio apskaita
Statistinių ataskaitų pateikimas Statistikos departamentui
Įmonės vidaus dokumentų sudarymas
Buhalterinės ataskaitos vadovui
Metinės finansinės atskaitomybės parengimas
Dalyvavimas akcininkų susirinkimuose tvirtinant metines finansines ataskaitas

Apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymas:


Jei įtariate, kad Jūsų buhalteris aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą ar tam tikrą laiką Jūsų įmonės buhalterinė apskaita visai nebuvo tvarkoma – kreipkitės į mūsų finansininkus ir per maksimaliai trumpą laiką bus atliktas apskaitos įrašų patikrinimas ar iš naujo sutvarkyta apleista buhalterinė apskaita.

Įmonės apskaitos politikos rengimas:


Rengiame įmonėms apskaitos politiką, padeda parengti patogius ir paprastus naudoti sąskaitų planus. Nuo to, ar Jūsų įmonės apskaitos politika bus tinkamai parengta, priklauso ar Jūsų buhalteris tinkamai atliks visus buhalterinius įrašus.