Darbo sauga

Saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentacijos rengimas

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas;
Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas;
Civilinės saugos instrukcijų ir kitų dokumentų rengimas;
Darbo tvarkos taisyklių projektų rengimas;
Pareiginių nuostatų (instrukcijų) projektų rengimas;
Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimo dokumentų rengimas;
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo dokumentų rengimas;
Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo dokumentų rengimas;
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauugos priemonėmis dokumentų rengimas (rizikų parenkant AAP lentelės, AAP sąrašai, AAP apskaitos kortelės);
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalų pildymas;
Įvadinių instruktažų ir instruktažų darbo vietoje žurnalų pildymas;
Prevencinių priemonių, užkertančių kelią neblaiviems darbuotojams dirbti, tvarkos rengimas;
Dirbančiųjų kontingento, kuriam privalomos išankstinės ir periodinės medicinos apžiūros, patvirtinimo pažymų sudarymas;
Vardinio sąrašo asmenų, kuriems privaloma periodinė medicininė apžiūra, sudarymas;
Darbo tarybų rinkimų dokumentų rengimas;
Kolektyvinės darbo sutarties projektų rengimas.