Paveldėjimo teisė

Termino palikimui priimti pratęsimas. Palikimo priėmimo fakto nustatymas. Paveldėjimo teisės nustatymas, palikimo dalies priteisimas. Testamento, paveldėjimo teisės liudimo pripažinimas negaliojančiu.